Het kieskapittel

Donderdag 27 september 2018

Het kieskapittel begon met een Eucharistieviering in de kapel van het St. Gregoriushuis.

Eucharistieviering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om half tien werd het kieskapittel geopend door de secretaris, frater Adolf. Hij vroeg frater Walterus om de kaars aan te steken en gaf toen het woord aan Pater Ignasius Joko die, als vertegenwoordiger van de bisschop van Malang, de bijeenkomst zal voorzitten. Pater Joko memoreerde dat het kapittel op 10 september jl. begonnen is. Vandaag is de kroon op het kapittel: de keuze van een Algemeen Bestuur. Aan het bestuur zal de ontwikkeling van de congregatie toevertrouwd worden. Hij spreekt de hoop uit dat de Algemeen Overste en de leden van zijn bestuur hun taken goed zullen uitvoeren en de congregatie zullen leiden.

V.l.n.r. frater Adolf, pater Ignasius Joko en frater Venansius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frater Adolf controleert aan de hand van de presentielijst of alle 18 kapitularissen aanwezig zijn. Dat is het geval.

Daarna leest hij de artikelen 212 tot en met 217 uit de Constituties voor. Hierin staan de regels met betrekking tot het kieskapittel.

De voorzitter zegt dat er aan het keuzeproces een voorwaarde is verbonden: een absolute meerderheid is vereist, anders volgt een herkeuze. Er zijn 18 kapitularissen, de absolute meerderheid is 9 + 1 is 10 stemmen. Er zijn dus minimaal tien stemmen nodig om gekozen te worden.

Hierna volgen de stemrondes. Frater Venansius E.B. Santosa wordt in de eerste ronde met absolute meerderheid gekozen tot algemeen overste. Hij is bereid om deze functie te aanvaarden.

Stemopnemer, frater Florianus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tweede ronde voor de functie van plaatsvervangend overste wordt frater Kanisius Sara gekozen. Hij is bereid om deze functie te aanvaarden.

Daarna volgen de rondes voor de keuze van de drie leden van het Algemeen Bestuur. Achtereenvolgens worden gekozen en verklaren zich bereid: frater Vinsensius L. Payong, frater Adriano Nagus en frater Patrik T. Mardianto.

Hierna wordt de akte waarin deze namen vastgelegd zijn voorgelezen. Pater Joko verklaart het resultaat van kapittel geldig en bevestigt dit met drie tikken van de hamer. Vervolgens wordt de akte door hem ondertekend, samen met secretaris frater Adolf en de twee stemopnemers.

Er is gelegenheid om de zojuist gekozenen en elkaar te feliciteren met het resultaat. Daarna verzamelt iedereen zich rond het beeld van onze patrones en de kapittelkaars voor een dankdienst, met onder andere het Te Deum.

Dankdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een toespraak door de nieuwgekozen Algemeen Overste, frater Venansius, en Pater Joko sluit frater Adolf de bijeenkomst. Hij bedankt de voorzitter en iedereen die meegewerkt heeft en nodigt alle aanwezigen uit voor een fotosessie.

Algemeen Bestuur 2018 – 2024 V.l.n.r. fraters Vinsensius, Kanisius, Venansius, Adriano en Patrik

 

Aperitief

 

Tijdens het aperitief houdt frater Leo als oudste kapitularis, een toespraak. Hij bedankt de leden van het oude Algemeen Bestuur voor al hun werkzaamheden en bedankt hen speciaal voor het vertrouwen dat zij de afgelopen jaren gesteld hebben in hem en in frater Wilfried.

Frater Leo, de oudste kapitularis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij feliciteert het nieuwe bestuur en spreekt de hoop uit dat het bestuur de komende zes jaar vol goede moed en enthousiasme de belangen van de Congregatie zal behartigen.

Frater Leo zegt dat hij een goed gevoel heeft over het afgelopen kapittel en ook over de gesprekken die hij als informateur gehad heeft met de kandidaten. Het waren open en eerlijke gesprekken.

Hij is verguld met zijn eretitel ‘Opa frater Leo’. Hij wenst de fraters in Indonesië alle goeds, en zegt niet zeker te weten of hij er over zes jaar weer bij zal zijn …

De jongste kapitularis, frater Patrik, met tolk Broeder Bram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna komt de jongste kapitularis aan het woord: frater Patrik. Hij zegt dat dit zijn allereerste kapittelervaring is en dat hij er erg veel van geleerd heeft. Hij had er niet op gerekend dat hij in het Algemeen Bestuur gekozen zou worden! Hij spreekt zijn bewondering uit voor de betrokkenheid en inbreng van de Nederlandse fraters, ondanks dat ze op leeftijd zijn.

Het kieskapittel werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.

 

Nawoord

Nu het Algemeen Bestuur gekozen is, zijn alle kapittelactiviteiten tot een einde gekomen, zo ook deze verslaggeving uit Malang.

 

Morgenochtend vertrekken wij per trein naar Yogyakarta waar wij een paar dagen gaan bijkomen van de inspanningen van de afgelopen drie weken. Als alles volgens plan verloopt, zijn wij woensdagochtend terug.

Groeten uit Malang en tot volgende week in Nederland!

Marianne Vermeer