Visie en Missie

Het Algemeen Bestuur heeft de onderstaande Visie en Missie geformuleerd en deze bij de medebroeders in Indonesië, Kenia en Nederland toegelicht en besproken.

DE KERN VAN DE GEEST

De mystiek
Een hart dat vrij maakt.

Het charisma
Liefdevolle dienstbaarheid die de naaste bevrijdt, met name jonge mensen.

Het apostolaat
Meewerken aan de verlossing van de arme en lijdende medemens, in het bijzonder jonge mensen, opdat zij zich kunnen ontwikkelen naar Zijn beeld.

De levenswijze
Zorgzaam, eenvoudig en sober.

De spiritualiteit
De spiritualiteit van het hart.

De spiritualiteit van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Verbonden harten.

De visie
Het navolgen van Jezus de leraar, de Waarheid en het leven, in zorgzaamheid en eenvoud.

De missie
Zorgzaam de taak van de kerk mede-verwezenlijken in dienstbaarheid aan de mensheid door:
• Lief te hebben
• Rechtvaardig te zijn
• Te streven naar vrede
• Mee te werken aan de vorming van jonge mensen
• Open te staan voor nieuwe taken
• De arme en lijdende medemens te dienen naar het voorbeeld van Vincentius à Paulo.