Wat is een frater?

INLEIDING

In een uitgave van de Algemene Kommissie Oudedagsvoorziening Religieuzen uit 1987 staat: “Volgens recente opgaven hebben alleen al de officieel erkende kloosterbejaardenoorden en verpleegafdelingen in ons land tegen de 3.000 lekenmedewerkers in dienst. Als volledige dagtaak of in deeltijd vervullen zij uiteenlopende taken: van de dagelijkse zorg voor leven en welzijn van bejaarde paters, broeders, zusters tot huishoudelijke, technische en administratieve werkzaamheden. Ook in leidinggevende en coördinerende functies als directie en afdelingshoofd treft men in toenemende mate niet-religieuzen aan. Voorts werken leken rechtstreeks in dienst van orden en congregaties, alsmede bij uiteenlopende samenwerkingsverbanden van religieuzen. Hoe groot hun aantal is, valt moeilijk te schatten.

In een vlot tempo heeft zich hiermee een ingrijpende verandering voltrokken. Waar vroeger uitsluitend religieuzen door kloostergangen liepen, komt men nu allerlei mensen van “buiten” tegen. Waar vroeger overwegend stilte heerste, begeleidt nu niet zelden popmuziek het dagelijks werk. Weinig vertrouwd met de klassieke kloostercultuur, met de tradities van het “rijke roomse leven” of zelfs met de inhoud van het christelijk geloof, zullen de medewerkenden af en toe hun ogen wel eens uitkijken. Maar ook omgekeerd moeten de oudere religieuzen wennen aan een levensstijl, die soms ver lijkt af te staan van wat zij zich uit hun vroegere jaren herinneren.”

Voor de medewerkenden in onze gemeenschap, de “Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart” oftewel “fraters van Utrecht”, willen wij proberen iets te zeggen over deze gemeenschap: zijn ontstaan, zijn doelstelling, de oudere levensvormen, gebruiken, termen enz. Hierdoor hopen wij de onbekendheid met het leven van de fraters wat te verminderen en zo tot meer begrip ervoor te komen bij onze medewerkenden. “Onbekend maakt onbemind”, is een heel oud gezegde!

Daarom zullen we het hebben over:

I.      Het ontstaan van de congregatie;
II.    De huidige samenstelling van de congregatie;
III.   De levensloop van een frater:

a. roeping
b. inkleding
c. professie
d. gemeenschap
e. werkzaamheden
f. vieringen

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Mgr. Andreas Ignatius Schaepman