Eerste thema behandeld

De geplande vergadertijd van de eerste week is verstreken en het eerste thema “Structuur van de Congregatie” is behandeld. Waar gaat dat over? Over de indeling van de Congregatie in de drie delen van de wereld: Indonesië, Kenia en Nederland. Indonesië en Nederland zijn beide een provincie met een provinciaal bestuur en een provinciaal kapittel, terwijl Kenia rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid valt van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft een coördinerende taak, om de eenheid in de Congregatie als geheel te bewaken en te bewaren. Een provinciaal bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het eigen gebied. Nu willen wij de structuur zodanig veranderen, dat de provincies opgeheven worden en er een andere vorm voor terugkomt en alle drie gebieden rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur gaan vallen. Voor 1994 – toen de huidige structuur gestart is – was er ook een Algemeen Bestuur en hadden Kenia en Indonesië een Districtsbestuur en Nederland viel rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur, veelal Hoofdbestuur genoemd. Het plan voorziet dat Indonesië rechtstreeks als provincie onder het Algemeen Bestuur gaat vallen; Kenia valt al rechtstreeks onder het Algemeen Bestuur, dus geen verandering; Nederland wordt een “religieus huis” onder de directe verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur, waar gemaakt door een lid van het Algemeen Bestuur dat een speciale taak krijgt om Nederland bij te staan, te begeleiden, te ondersteunen of hoe je dit ook wilt noemen, in ieder geval een bestuurslid dat Nederland in zijn portefeuille krijgt en daar veel tijd en zorg aan zal dienen te besteden.
Aan de hand van een paper van het Algemeen Bestuur, waaraan een werkgroep meegewerkt heeft, is die materie al in de drie gebieden besproken en dit paper en de reacties erop, vormden samen de materie voor deze afgelopen dagen. Er is goed op alles gereageerd en de ideeën en reacties liepen niet ver uiteen en hebben zodanig gewerkt, dat de tekstschrijvers kunnen beginnen met het formuleren van de te nemen besluiten. De grote contouren staan, nu dienen de fijnere lijnen en wat vullingen nog te worden aangebracht. We hopen op een volledige instemming bij de finale zitting. Dat gaat betekenen, dat Nederland zeer waarschijnlijk in de loop van 2016 geen provincie meer zal zijn, maar een religieus huis. In dit medium voert het te ver om er dieper op in te gaan, maar we hebben er een goed gevoel bij. Op deze wijze kunnen wij vol goede moed verder gaan op de weg naar onze voltooiing.
Morgenvroeg vertrekken Berno, Daan en Hans, met broeder Bram als tolk, naar Sumba om een bezoek te brengen aan de medebroeders aldaar; terwijl Wilfried, Johan, Erik en Leo met mevr. Inge Kapitein als tolk, naar Flores gaan om de medebroeders in Maumere en in Ndao-Ende te bezoeken. Misschien wordt het wel even helemaal stil uit deze hoek, Maandag 21 september hopen wij weer in Malang terug te zijn.

Frater Simon en Frater Venantius met de Gespreksleider Romo Hardojono CM.

Frater Simon en Frater Venantius met de Gespreksleider Romo Hardojono CM.

Even op bezoek in het museum Vianney van frater Clemens.

IMG_5844

Levende slangen, niet iedereen durfde ze vast te houden.

Levende slangen, niet iedereen durfde ze vast te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.