Bestuur Religieus Huis Nederland

Om de bestuurbaarheid voor de langere termijn te kunnen waarborgen is op 8 juli 2016 de Provincie Nederland van de Fraters van Utrecht omgezet naar het

RELIGIEUS HUIS NEDERLAND – FRATERS VAN UTRECHT

Door het Algemeen Kapittel zijn in oktober 2018 wijzigingen goedgekeurd in de Constituties. Een van de wijzingen behelst het bestuur van het Religieus Huis Nederland. Het bestuur bestaat uit een overste die door het Algemeen Bestuur benoemd wordt na consultatie van alle Nederlandse leden. De overste kiest een plaatsvervangend overste, die tevens econoom is. Samen zoeken de overste en de plaatsvervangend overste een aantal adviseurs en een secretaris. Deze worden vervolgens voorgedragen aan en benoemd door het Algemeen Bestuur.

Op 8 december 2021 werd frater Wilfried van der Poll door het Algemeen Bestuur benoemd tot overste.  

Het bestuur voor de huidige bestuursperiode 2021 – 2024 bestaat uit:

  • Frater Wilfried van der Poll, overste
  • Frater Hans Wennekes, plaatsvervangend overste, tevens econoom

Zij worden bijgestaan door:

  • Mevrouw Anneke Wateler, financieel adviseur
  • De heer Jan Luursema, algemeen adviseur
  • Mevrouw Marianne Vermeer, secretaris

Bestuur Religieus Huis Nederland
Schorteldoeksesteeg 1
3732 HS De Bilt
Tel.: (030) 602 27 27
E-mail: secretaris@fratersvanutrecht.nl