Bestuur Religieus Huis Nederland

Om de bestuurbaarheid voor de langere termijn te kunnen waarborgen is op 8 juli 2016 de Provincie Nederland van de Fraters van Utrecht omgezet naar het

RELIGIEUS HUIS NEDERLAND – FRATERS VAN UTRECHT

De overste van het Religieus Huis Nederland wordt door het Algemeen Bestuur benoemd na consultatie van alle leden. De plaatsvervangend overste en het bestuurslid worden na verkiezing voorgedragen aan en benoemd door het Algemeen Bestuur.

Op 8 december 2018 vonden de verkiezingen plaats van de plaatsvervangend overste en het bestuurslid.

Het bestuur voor de komende bestuursperiode 2018 – 2021 bestaat uit:

  • Frater Wilfried van der Poll, overste
  • Frater Hans Wennekes, plaatsvervangend overste, tevens econoom
  • Frater Wim Versteeg, lid 

V.l.n.r.: frater Hans Wennekes, frater Wilfried van der Poll en frater Wim Versteeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Religieus Huis Nederland
Bestuurshuis
Schorteldoeksesteeg 3
3732 HS De Bilt
Tel.: (030) 602 27 27
E-mail: secretaris@fratersvanutrecht.nl

Mevrouw Marianne Vermeer is benoemd tot secretaris.

Secretaris Religieus Huis Nederland, Marianne Vermeer