Bestuur Religieus Huis Nederland

Om de bestuurbaarheid voor de langere termijn te kunnen waarborgen is op 8 juli 2016 de Provincie Nederland van de Fraters van Utrecht omgezet naar het

RELIGIEUS HUIS NEDERLAND – FRATERS VAN UTRECHT

De overste is door het Algemeen Bestuur benoemd na consultatie van alle leden. De plaatsvervangend overste en het bestuurlid zijn na verkiezing voorgedragen aan en benoemd door het Algemeen Bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

  • Frater Wilfried van der Poll, overste
  • Frater Wim Versteeg, plaatsvervangend overste
  • Frater Berno Spekschate, lid

V.l.n.r.: frater Wim Versteeg, frater Wilfried van der Poll en frater Berno Spekschate

 

Bestuur Religieus Huis Nederland
Bestuurshuis
Schorteldoeksesteeg 3
3732 HS De Bilt
Tel.: (030) 602 27 27
E-mail: secretaris@fratersvanutrecht.nl

 

Fr. Erik Lundgren is benoemd tot econoom en mevrouw Marianne Vermeer tot secretaris.

Secretaris Religieus Huis Nederland, Marianne Vermeer

Econoom Religieus Huis Nederland, fr. Erik Lundgren