Opening van het Kapittel

DSCF7335                MOTTO BAZK 2015

WAT MOET GEBEUREN, GEBEURT.
ONZE  CONGREGATIE IS IN GODS HAND
EN WIJ VERTROUWEN OP ZIJN VOORZIENIGHEID.

Maandagmorgen 14 september waren alle deelnemers aan het kapittel bijeengekomen voor het vieren van de Eucharistie. Mgr. Pandoyoputro, bisschop van Malang en het hoogste gezag van onze  Congregatie, was op eigen verzoek gekomen om in de viering voor te gaan. Het was goed om Mgr. weer te ontmoeten, daar hij bij het kapittel van 2012 door ziekte niet kon komen. Daarom was het zeker fijn dat hij vandaag aanwezig kon zijn. Het is wellicht de laatste keer daar hij de leeftijd heeft om met emeritaat te gaan en dus zijn ontslag aan de Paus zal aanbieden of reeds gedaan heeft.

Na eenieder welkom geheten te hebben, begon Mgr. zijn preek met: Ecclesia semper reformanda, dat is: de kerk moet altijd weer in de loop van de tijd hernieuwd worden. En wij moeten voor die vernieuwing open staan. Dat is wat de Congregatie van O.L. Vrouw van het H. Hart nu doormaakt. Dit kan voor ons tegelijkertijd een zegen en een kruis zijn. U opent uw kapittel juist op het feest van Kruisverheffing. Dat kan een goede bron van inspiratie voor u zijn bij de besprekingen van de werkelijkheid waar u voor staat.

Dit thema werkte mgr. verder uit i.v.m. dat de mens vaak  de wil heeft om terug te gaan naar het verleden, dat vastheid en zekerheid geeft. Iets nieuws oppakken is vemoeiend, is een tegenop zien, levert gemopper en wrevel op, een zich afsluiten voor…. Maar iets nieuws oppakken kan juist meewerken aan de plannen die God met ons heeft. Door gehoorzamen en vertrouwen kan men de goede weg gaan, terwijl afwijzing en opstandigheid veel kapot maken. Daarna werkte Mgr. het evengelie van de Kruisverheffing uit, waar het verheffen van Jezus door de kruisdood  de mensheid gered wordt en het eeuwig leven zal bezitten.

Mgr. Pandoyoputro, bisschop van Malang

Mgr. Pandoyoputro, bisschop van Malang

Het was een goede en inspirerende viering, waarbij de krachtige stemmen van de Indonesische medebroeders in het koor het geheel een speciaal cachet gaf.

Na de koffie vertrok Mgr. en namen wij plaats in de kapittelzaal. Alles was prima  geregeld: de aankleding, de geluidsapparatuur, de plaatsverdeling e.d. De  Algemeen Overste, frater Venansius, nodigde de Provinciaal Overste van Indonesie uit om de kapittelkaars aan te steken en na een gezamenlijk gebed, sprak hij de hoop uit dat eenieder zich hier goed zou thuisvoelen en zich in talen te uiten die gesproken worden vanwaar wij vandaan gekomen zijn en daarbij openstaand voor God en voor de medemens, in de hoop om ons leven en werken op een goede manier in de wereld van nu gestalte te kunnen geven. Ons motto hiervoor is:

WAT MOET GEBEUREN, GEBEURT.
ONZE  CONGREGATIE IS IN GODS HAND
EN WIJ VERTROUWEN OP ZIJN VOORZIENIGHEID.

IMG_1991

De twee stemopnemers Adriano en Vinsensius aan het werk

Daar de koffietijd meer tijd in beslag had genomen, was de vergadertijd wat kort en hebben wij precies een zeer zakelijk deel van de agenda kunnen afwerken n.l. uitleg van de geluisdapparatuur; het goedkeuren van de dagorde, van de agenda, van het reglement van orde en het kiezen van twee stemopnemers (Vinsensius en Adriano) en van 3 tekstschrijvers (Leo, Montfort, Wilfried) en daarmee was de vergadertijd verstreken. Het echte inhoudelijk spreken begint dus morgenochtend om 08.30 uur.

IMG_1988

Een sympathieke ontmoeting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.