Maria in beeld

De Basiliek te Sittard

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 

Het is meer dan 150 jaar geleden, dat de Stichter van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, de term voor het eerst voor Maria gebruikt heeft en haar Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart noemde. Op haar voorspraak kreeg hij goedkeuring om een nieuwe Congregatie te stichten. Hij wilde met zijn gebed en noveen de moeder ‘vermurwen’ om bij haar Zoon Jezus de hulp voor zijn plannen in te roepen. In gewone taal kun je zeggen: de moeder doet voor hem een goed woord bij haar zoon. En zo gaat het vaak; als je iets of iemand wilt bereiken heb je vaak een kruiwagen, een voorspreker nodig. Zo zag hij Maria als voorspreekster bij haar Goddelijke Zoon. De moeder staat dicht bij haar kind en kan nog wel eens wat voor elkaar krijgen. Op een gegeven moment heeft hij een eerste beeltenis van deze relatie uitgedrukt in een staande Maria met haar twaalfjarige Zoon staande voor zich. Deze afbeelding is enkele jaren later door Rome afgekeurd, want daardoor leek de Moeder belangrijker dan het kind. Daarna is de bekende voorstelling gekomen van Maria die haar Zoon op haar linkerarm draagt, daarbij met haar rechterhand naar het (veelal) zichtbare hart van Jezus wijst en Jezus met zijn rechterhand naar zijn moeder wijst. In elke cultuur zien we daarvan prachtige voorbeelden.

Kijk hier naar meer afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.